Diğer mobilyalar ( ofis mobilyaları ve diğer ürün gruplarında sınıflandırılmayanlar) için olan PCR (Ürün Kategori Kural