Dünyada gelişen sürdürülebilirlik çalışmalarına paralel olarak müşterilerinin bu yöndeki beklentilerine karşılık vermek