SBE16 Konferansında, EPD Turkey Sponsorluğunda Malzeme Sertifikasyonu Çalıştayı Gerçekleştirildi

tarafından gönderildi

EPD Turkey sponsorluğunda gerçekleşen çalıştayda, malzeme sertifikasyonu, çevresel ayakizi ve ürünlerinin çevresel performansı konuları kapsamlı ve bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirildi. Çalıştay çıktısı olarak belirlenen sonuçlar özetle şu şekildedir:

  • Ürünlerin çevresel performanslarının ne seviyede olduğunun belirlenmesi için referans değerlere ihtiyaç bulunmaktadır. Çözüm olarak sektörel indikatörlerin ve hangi metrik birimlerle ifade edileceğinin belirlenmesi uygun görülmüştür.

  • Bilhassa sektörel göstergelerin belirlenmesi için bir sivil toplum kuruluşuna ihtiyaç bulunmaktadır.

  • Güçlü bir sivil toplum kuruluşunun oluşturulmasının ardından çeşitli şekillerde bakanlıklara destek ve önerilerde bulunulması gerekmektedir.

  • Devlet ihalelerine yeşil satın alma şartlarının getirilmesi öncelikli konular arasında yer almaktadır.

  • Gerekli satın alma koşullarının getirilmesi için yönetmeliklerin ve standartların iyileştirilmesi sağlanmalıdır.

  • Yıkıntı malzemelerinin geri dönüşümünün önemi, ürünün atılması, tamir edilmesi veya tekrar kullanıcıya dönmesi özelinde kentsel dönüşümün nasıl bir fayda getireceğinin tekrar irdelenmesi vurgulanmalıdır.

  • Malzemeler ve ekipmanların belirli sürelerle takibinin yapılması için ilgili mevzuatın geliştirilmelidir. Bunun gerekçesi olarak R32 gazından bahsedilebilir. Bu gazın küresel ısınma potansiyeli diğer gazların üçte biridir. Bu konuda yapılacak iyileştirmelerle küresel ısınmanın önüne geçilmesinde aktif rol alınabilecektir.

  • İlk yatırım maliyeti ve yaşam döngüsü faaliyet analizi yapılarak enerji etkin sistemler kullanılmalıdır. Isı pompası örneğinde olduğu üzere ilk yatırım maliyeti yüksek olmasına rağmen enerji maliyeti ve yaşam döngüsü maliyeti ürünü daha kullanılabilir olarak ön plana çıkarmaktadır.

Bir yorum yazın: