Etiket Arşivleri: SÜRATAM

Çevresel Ürün Beyanı- EPD Belgesi Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri’ne Dahil Edildi!

Çevresel Ürün Beyanı- EPD Belgesi Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri’ne Dahil Edildi!

T.C. Ekonomi Bakanlığı‘nın yayınlamış olduğu “Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri” dökümanında bulunan belge,kurum ve kuruluş listesine EPD belgesi de eklendi. Listede yer alan örgütler ile karşılarında belirtilen uluslararası nitelikteki diğer ülke pazarlarına girişi sağlayan belgelerin, 2014/8 sayılı Karar ile Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi’nde yer alan bütün şartları taşıması durumunda destekleneceği açıklandı. Kapsam dahilinde alınacak […]

Daha fazlası
EPD Belgelerinin Ticari Değeri Artıyor

EPD Belgelerinin Ticari Değeri Artıyor

EPD belgeleri Yaşam Döngüsü Değerlendirilmesi (LCA) çalışmaları sayesinde ortaya çıkarılmış, çevresel etki verilerini ve bununla bağlantılı olan diğer bilgileri ISO 14025 uluslararası standartlara göre raporlayan, bağımsız doğrulanmış belgelerdir.   EPD belgelerinin öneminin anlaşılmasıyla talepte de artış gözlenmiştir. EPD belgeleri ürün özelinde LCA çalışması ile hammadde eldesi, enerji verimliliği, kimyasal madde içeriği; hava, su ve toprağa verilen emisyonlar […]

Daha fazlası
Uluslararası Sürdürülebilir Yapılı Çevre Konferansında (SBE16 İSTANBUL) EPD Paneli Geçekleştirildi

Uluslararası Sürdürülebilir Yapılı Çevre Konferansında (SBE16 İSTANBUL) EPD Paneli Geçekleştirildi

EPD Paneli, Türkiye’de yerleşik ilk ve tek EPD kayıt sistemi olan ve Sürdürülebilir Üretim ArGe ve Tasarım Merkezi tarafından yönetilen EPD Turkey tarafından gerçekleştirildi. Panelde, EPD belgelerinin gelişimi, pazardaki kullanım amaçları ve sağladığı faydaları, Türkiye, Avrupa ve Dünya perspektifinden değerlendirildi. EPD Belgeleri ile yapı malzeme üreticileri için oluşabilecek pazar, risk ve fırsatlar konuşuldu. Konferans boyunca […]

Daha fazlası